Asset Publisher Asset Publisher

Back

ሮፕ ዋሸር ፓምፕ

Image
የድርጅቱ ሥም : አሚዮ ኢንጅነሪንግ ኃ/የተ/የግ ማህበር
አድራሻ : ቃሊቲ ኢንዱስትሪ መንደር/ ዋና መስሪያ ቤት፤ ጎፋ ማዞሪያ ፊሊያ ህንጻ 3ኛ ፎቅ
ስልክ : +251-416-8266
ኢሜይል : amioengineering1@gmail.com
ዌብሳይት www.amioengineeringplc.com
የቴክኖሎጂዉ ዋጋ
የቴክኖሎጂው መጠሪያ : ሮፕ ዋሸር ፓምፕ
ቴክኖሎጂው መቼ ተጀመረ : -
ቴክኖሎጂው መቼ ተጠናቀቀ : -
ገለጻ: እስከ 30 ሜትር ድረስ ጥልቀት ካለው ጉድጋድ ውሃ ለማውጣት የሚያገለግል ከስላክ ወይም ኮንክሪት የተሰራ መሣሪያ ነው::