Asset Publisher Asset Publisher

Back

የበቆሎ መፈልፈያ

Image
የድርጅቱ ሥም : አሚዮ ኢንጅነሪንግ ኃ/የተ/የግ ማህበር
አድራሻ : ቃሊቲ ኢንዱስትሪ መንደር /ዋና መስሪያ ቤት፤ ጎፋ ማዞሪያ ፊሊያ ህንጻ 3ኛ ፎቅ/
ስልክ : +251-416-8266
ኢሜይል : amioengineering1@gmail.com
ዌብሳይት www.amioengineeringplc.com
የቴክኖሎጂዉ ዋጋ
የቴክኖሎጂው መጠሪያ : የበቆሎ መፈልፈያ
ቴክኖሎጂው መቼ ተጀመረ :
ቴክኖሎጂው መቼ ተጠናቀቀ :
ገለጻ: በናፍጣ/በቤንዚን የሚሰራ የበቆሎ መፈልፈያ መሣሪያ ነው::